VUOKRAAMME JA REKRYTOIMME TYÖVOIMAA!Henkilöstöpalvelu Loviro on monipuolisia palveluita tuottava yritys.

Toimimme mm. seuraavilla toimialoilla rekrytoijana ja työvoiman vuokraajana.

  •   HOIVA
  •   RAKENNUS
  •   TEOLLISUUS JA LOGISTIIKKA

  • Lisäpalveluna tarjoamme mm. työturvallisuuskorttikoulutusta !

    Palvelukonseptimme vahvuuksia ovat laatu, joustavuus, vahva asema Virossa ja tuottamamme lisäpalvelut.

    Lovirolla on pitkä kokemus ulkomaisen työvoiman hankinnassa.


    Henkilöstöpalvelu Loviro       www.loviro.ee       loviro@hot.ee